Gud för Dig är allting klart,                                                                             Och om jag ej mer förmår

               allt det dolda uppenbart.                                                                                 gå i tro den väg du går,

               Mörkret är ej mörkt för dig                                                                              led mig vid Din fasta hand

               och i dunklet ser du mig.                                                                                steg för steg mot livets land.


                                                                                                                                      P&S 217