Gud, för dig är allting klart,

                                                                                                                                                       allt det dolda uppenbart.

                                                                               Mörkret är ej, mörkt för dig

                                                                               och i dunklet ser du mig.

                                                                               

                                                                               All din nåd är öppen famn

                                                                               och ditt namn en ljuvlig hamn.

                                                                               Vad du vill är helighet

                                                                               och du är barmhärtighet

                                                                                                                                        .

                                                                               Ur P&S 217