Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva

                                                             och som uppgift. Fyll våra hjärtan med vördnad

                                                             och förundran där vi går fram på vardagens vägar.