Jag tror på en Gud, en enda,                                                                                     Jag tror på en Gud, en enda,

        en konstnär som målar liv.                                                                                         en Ande, mysterium

        Så tar han ett ord och formar                                                                                     som andas i evigheten

        en evighet inuti.                                                                                                          och öppnar mitt inre rum.

                                                                                                                                                                         P&S 794

                                                                        Jag tror på en Gud, en enda,

                                                                        ett gudabarn, mänskoson.

                                                                        Med kärleken vill han öppna

                                                                        en evighet inifrån.