Där två eller tre är församlade

     - se fyra möteskvällar med Equmeniakyrkans

       evangelister.                                                                                                                                                

                                                                              

                                                                         Klicka på länk HÄR!

 

 

 

 


                                                

                                                                                                                                                                                                                                                           Som sol om våren stiger i makt mot himlen höjd

    

                                             och all naturen viger till livets nya fröjd,

                                             

                                             i själens riken Anden går fram med vårens bud:


                                             nu brister alla banden, nu skapar livets Gud.