Snart alla ängar stå i skrud och skogen kläder sig som brud,

                                                              när livets krafter blomma.

                                                              Så må komma vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans famn,

                                                              till alla själars fromma.    P&S 198