Lågorna är många - ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus.  P&S 61


                                                           Evigt strålar Faderns kärlek, likt en fyrbåk ren och klar.

                                                           Men de mindre ljus kring stranden oss i vård han lämnat har.  P&S 458


                                                           Facklor skulle vi vara, 

                                                           tända av Herrens hand,

                                                           facklor i fest och vardag.  

                                                           ...

                                                           Gud behöver en vintergata

                                                           av fackelmänniskor

                                                           i de slocknande eldarnas natt.      Nils Bolander