Vi ber inför detta nya Kyrkoår för vår församling, för oss var och en

som delar av samma kropp, för styrelsen, för anställda.

Led oss i Din sanning, lär oss, Du som är vår Gud, vår räddare.

Ständigt hoppas vi på Dig.

Visa oss Herre Din väg, så att vi kan vadnra i Din sanning.

Sänd Din kärleks ljus att leda oss så att vi kan älska vår nästa

och Din värld i handling och sanning.

Må Di nåd och frid alltid få bo i oss och ibland oss.

Amen

   

                         

                  

                          

         

                                          

                                        

                                     

                  

                

                    

 


Adress: Ytterbyvägen 33, 952 50 Kalix-Nyborg

Telefon: Expedition, Betel, Ytterbyn: 0923-137 36

Email: kontoret@equmeniakyrkankalix.se

© 2016 Equmeniakyrkan i Kalix