Uppstått har Jesus, hurra, hurra,

han lever, han lever, han lever än.


Tom är graven i klippan, vet någon var mästaren är?

Bindlarna ligger där inne kvar, men själv är han inte där.

 


                         

                  

                          

         

                                          

                                        

                                     

                  

  Glada tackar vi Jesus. Tack, Herre, att döden blir kort.

  Vi ska få leva hos dig en gång. Du tar oss från döden bort.


  P&S 520