Herre, Du vandrar försoningens väg,

                                           själv både flykting och fredlös.

                                           Smärtornas gata med hetta och damm

                                           drev dig din kärlek att gå.

                                           Visa oss vägen, försoningens Herre.

                                           Ge oss nu viljan att gå den.

                

                    

 


Adress: Ytterbyvägen 33, 952 50 Kalix-Nyborg

Telefon: Expedition, Betel, Ytterbyn: 0923-137 36

Email: kontoret@equmeniakyrkankalix.se

© 2016 Equmeniakyrkan i Kalix