ANDAKTER

   F o m 6 okt och tills vidare:


   Bönesamlingar tisdagar kl 10 i Betel


                            torsdagar kl 14 i Pålänge


   Var gärna med även om du inte kan vara på plats!

   Det går också bra att meddela böneämnen till pastor.


Adress: Ytterbyvägen 33, 952 50 Kalix-Nyborg

Telefon: Expedition, Betel, Ytterbyn: 0923-137 36

Email: kontoret@equmeniakyrkankalix.se

© 2016 Equmeniakyrkan i Kalix