Med anledning av besked från smittskyddet i Norrbotten den 24de nov om förlängning 

av nuvarande restriktioner t o m 13de dec:                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Söndag 29 nov kl 10-12  Betel öppet för stillhet, bön, ljuständning. Kort andakt kl 10.30 och 11.15.


  Söndag 6 dec kl 10-12 Missionshuset i Pålänge öppet och andakt som ovan.


  Söndag 13 dec kl 10-12 Betel öppet och andakt som ovan.

                              

  Sedan finns förhoppningsvis nya riktlinjer för fortsättningen på Advents- och Jultiden.           


     

                     


   

 
       
                                                   

                                                        

                                                    

                                                   


                      


      

       
 


Adress: Ytterbyvägen 33, 952 50 Kalix-Nyborg

Telefon: Expedition, Betel, Ytterbyn: 0923-137 36

Email: kontoret@equmeniakyrkankalix.se

© 2016 Equmeniakyrkan i Kalix